Розумна обачність, належна обережність... Чек-лист.
Розумна обачність, належна обережність... Чек-лист.

Розумна обачність, належна обережність... Чек-лист.

Сумлінні платники зустрічаються в практиці і задаються питаннями "Як діяти?", "На що посилатися?", "Як захистити право на податковий кредит та/або витрати?" коли:

 • Контрагент визнаний фіктивним, недобросовісним, сумнівним: негативні наслідки.
 • Установчі документи контрагента і його свідоцтво ПДВ визнані недійсними.
 • Наявність розбіжностей у реєстрах ГФС. Факти не надання податкової звітності. Неможливість проведення зустрічної звірки органом ГФС.
 • Відсутність контрагента за місцезнаходженням (або не відповідає зареєстрованому).
 • Фіктивність контрагента підтверджена рішенням суду по кримінальній справі.

 • Витягу з Єдиного державного реєстру та інших документів реєстраційного характеру, не є достатніми?

  ЛИСТ від 08.09.2016 р. N 2985/10/08-01-10-01-13 щодо вибору контрагента.

  <...> Платник податків повинен бути розумним і обачним при виборі контрагента. Перевірка наявності у постачальника державної реєстрації та реєстрації у податковому органі не характеризує підприємство як сумлінного платника, який має ділову репутацію, як конкурентоспроможне особа на ринку відповідних товарів (послуг), яке діє через уповноважену особу, яка представляє інтереси підприємства. Отже, заходи, спрямовані на отримання витягу з Єдиного державного реєстру та інших документів реєстраційного характеру, не є достатніми, оскільки отримані платником відомості не дозволяють кваліфікувати контрагента як добросовісного партнера, який гарантує виконання своїх зобов'язань через уповноважених представників. А значить, доказами прояву розумної обережності служать не тільки установчі документи та витяги з Єдиного державного реєстру, але і обґрунтування мотивів вибору контрагента, обставин укладення та виконання договорів, перевірка ділової репутації контрагента, повноважень осіб, які діють від імені підприємства.
  Несприятливі наслідки недостатньої обережності у підприємницькій діяльності покладаються на особу, з якими укладені відповідні угоди, і не можуть бути перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов'язань і здійснення необґрунтованих виплат. У разі несумлінності контрагентів покупець несе ризик своєї бездіяльності не тільки за виконанням господарсько-правових зобов'язань, але і в рамках податкових правовідносин.
  Наведене узгоджується з позицією адміністративних судів України (ухвали Вищого адміністративного суду України від N До 12.02.2014/800/42298/13 (Ухвала N 826/6006/13-а, /800/42298/13), від N До 26.03.2014/9991/28864/11 (Ухвала N 2а-4419/10/2670, До/9991/26540/11)).

Коментар до змісту листа залишимо за кадром, проте такий підхід існує.


Що можна рекомендувати?

У доповнення до статті "Прояв належної обачності платником податків або Інструкції із запобігання потрапляння в ланцюжок податкового шахрайства" можна рекомендувати вести своєрідний чек-лист контрагента, який буде включати (на Ваш вибір):

1. Контрагент ХХХ перебуває на податковому обліку в ХХХХ з Х. Х. 20ХХ року з присвоєнням коду ХХХХ, , ПДВ ХХХХ, в підтвердження чого надав завірені печаткою Контрагента та підписом уповноваженої особи копії установчих і реєстраційних документів.

Контрагент застосовує ХХХ систему оподаткування.

2. Документи запитували Компанією в цілях вияву належної обачності й обережності при виборі контрагентів.

3. Контрагент підтвердив, що він своєчасно і в повному обсязі виконує всі встановлені чинним податковим законодавством України обов'язки платника податків та що стосовно Контрагента не ініційована процедура банкрутства і Контрагент не перебуває в стадії ліквідації або реорганізації.

4. Контрагент має повноваженнями, фінансовими засобами та іншими умовами, необхідними для укладення комерційних Договорів і виконання всіх фінансових зобов'язань за Договорами; виконання Договорів не тягне за собою порушення або невиконання положень будь-яких інших договорів, угод, судових заборон або постанов, обов'язкових для Контрагента; і Контрагент не є боржником по платежах, що підлягають сплаті у бюджет.

5. Провести оцінку виконання Контрагентом зобов'язань, наприклад, як належним чином виконаних.

6. Контрагент запевнив, що буде активно взаємодіяти з представниками контролюючих органів з усіх питань, пов'язаних з фактом і правомірністю сплати ПДВ і податку на прибуток.

7. Контрагент зобов'язався вжити всі необхідні дії для дотримання гарантій, взятих на себе, протягом усього строку дії Договорів між Компанією та Контрагентом.

8. У разі неможливості надання Контрагентом усіх або деяких документів, Контрагент зобов'язався надати письмову відповідь з обґрунтуванням відмови в наданні документів.

9. Запросити копії, завірені Контрагентом та підписом уповноваженої особи, за винятком Довідки про відсутність заборгованості, яка надана в оригіналі):

 • Статут (поточна редакція з усіма змінами);
 • Свідоцтво про внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 • Свідоцтво про постановці на облік у податкових органах як платника податків;
 • Рішення органу управління про призначення виконавчого органу;
 • Наказ про вступ на посаду виконавчого органу;
 • Довіреність на особу, що підписує договір (у разі якщо договір підписується за довіреністю);
 • Договір оренди приміщення за адресою місцезнаходження організації (юридична адреса організації);
 • Бухгалтерська та податкова звітність за останній звітний період з відміткою податкових органів про прийняття або з протоколом відправки по електронних каналах зв'язку;
 • Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;
 • Документи, що підтверджують законність використання виключних прав (товарний знак, фірмове найменування тощо) – за наявності таких прав;
 • Документи, що підтверджують застосування спеціальних режимів оподаткування.


Чи обов'язково до виконання? Ні, за Вашим бажанням.


 • Залишилися питання?
 • Детальніше про послуги можна дізнатися тут: http://agtl.com.ua/
 • Контакти: +380 (50) 676-34-45, +380 (98) 028-08-51, +380 (93) 033-16-47, Пошта: info@agtl.com.ua agtl #agtl