Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Оскарження дій посадових осіб

Оскарження дій посадових осіб

Якщо в ході дії або бездіяльності державних органів або посадових осіб були порушені права та свободи громадянина (організації), закон передбачає можливість звернутися до суду з відповідним позовом. Позов може бути поданий за місцем проживання потерпілого заявника, так і організації або посадової особи, чиї дії підлягають оскарженню.


Наші переваги

Фахівці Юридичної фірми AGTL неодноразово вели справи, які стосуються визнання дій посадової особи незаконними та вигравали їх;

Ви отримаєте прогнозований результат;

Вся наша робота будується на принципах конфіденційності: ми вміємо зберігати секрети;

В нашій компанії працюють юристи, що спеціалізуються на різних галузях права, тому ми можемо запропонувати Вам широкий спектр послуг;

Ми залучаємо сторонніх фахівців суміжних сфер.


Судове оскарження дій посадових осіб державних органів. Порядок визнання дій судових приставів-виконавців незаконними та оскарження бездіяльності органів місцевого самоврядування.


Юридична фірма «Кліфф» пропонує послуги з оскарження дій державних органів і посадових осіб в арбітражному суді. Наші фахівці володіють великим досвідом у сфері арбітражного права і готові запропонувати Вам якісну юридичну допомогу.


Наші послуги:

  • Аналіз ситуації клієнта і оцінка перспектив справи;
  • Збір документів для передачі справи в суд;
  • Оскарження дій посадових осіб державних органів у арбітражному суді;
  • Складання скарг, клопотань, претензій та інших документів;
  • При необхідності – оскарження рішення суду у вищих інстанціях.

Визнання незаконними дій посадової особи може бути здійснено двома способами, крім судового розгляду. Це звернення до вищестоящого органу, а також скарга в наглядовий або ліцензуючий орган. Для захисту Ваших прав ми рекомендуємо використовувати всі три варіанти.


Порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) державного органу та його посадових осіб


Дії та бездіяльність державного органу або його працівника (державного службовця) можуть бути оскаржені особою, яка вважає, що його права порушені.

Статтею 40 Конституції України передбачено право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

У відповідності зі статтею 55 Конституції, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» накази центрального органу виконавчої влади або їх окремі положення можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Громадянин може подати скаргу на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади або місцевого самоврядування в порядку підлеглості органу особисто чи через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на рішення, яке оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування до суду має певні особливості, пов'язані з характером порушеного права. Такі позови підвідомчі судам загальної юрисдикції або адміністративним судам, юрисдикція яких відрізняється між собою. Від правильності визначення виду судового органу, який необхідно звертатися за захистом, залежить швидкість відновлення порушених прав та інтересів заінтересованої особи.

Відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму .

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності в частині доступу до публічної інформації.

У частині 2 статті 18 КАС України зазначено, що саме Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи:

1) однією із сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;

2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування з державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням;

3) про підтвердження обґрунтованості прийняття суб'єктами владних повноважень заходів реагування при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

У разі невизначеності КАС України предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Частина спорів, пов'язаних з оскарженням неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів, що мають владні повноваження, розглядаються судами загальної юрисдикції. Відповідно до статті 15 ЦПК України суди загальної юрисдикції розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних цивільних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Отже, рішення, дії або бездіяльність органів владних повноважень, які порушують цивільні, житлові, земельні, сімейні, трудові права особи, можуть бути оскаржені до суду загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, у разі звернення в суд з метою оскарження неправомірного рішення, дії чи бездіяльності органу владних повноважень необхідно правильно визначити характер спору і судовий орган, якому даний спір підвідомчий.