Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Оскарження результатів перевірок

Оскарження результатів перевірок

Податкова перевірка – це комплексний захід, в ході якого податкова інспекція перевіряє, чи у повній мірі платник податків, платник зборів та/або податковий агент виконує законодавство про податки і зборах.


Зараз В Україні існує декілька видів податкових перевірок.

Види податкових перевірок, підстави для їх проведення

Органи податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральна перевірка

Камеральна перевірка – перевірка, яка проводиться у приміщенні органу податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. При такій перевірці перевіряється правильність обчислення податків, зіставляються показники, відбивані в звітності, для виявлення можливих помилок, при цьому можуть перевірятися й інші документи або інформація, надані платником податків або наявні у податкового органу.

Згода платника податків на проведення камеральної перевірки та його присутність під час проведення перевірки не обов'язкова.

Документальна перевірка

Документальна перевірка — перевірка, предметом якої є:

 • своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених податковим законодавством податків і зборів
 • дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи;
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками;

Документальній перевірці підлягає інформація податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів; виконання вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби; отримані органом податкової служби документи і податкова інформація, в тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, перелік яких визначено Податковим кодексом.

Документальна виїзна перевірка — перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальна невиїзна перевірка — перевірка, яка проводиться у приміщенні органу податкової служби.

Фактична перевірка

Фактична перевірка проводиться за місцем фактичного здійснення платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника.

Фактична перевірка здійснюється органом податкової служби:

 • щодо дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій;
 • наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів;
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків або інших осіб.


Фактична перевірка проводиться на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його представнику під розписку до початку проведення такої перевірки.

Підставами проведення фактичної перевірки є:

 • за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
 • в установленому законодавством порядку отримана інформація від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;
 • письмове звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до Закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
 • неподання суб'єктом господарювання в установлений Законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
 • отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 • виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами);
 • у разі отримання в установленому порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.


Перевірка цін у контрольованих операціях

Також у податковому праві також з'явився додатковий вид податкових перевірок, який ведеться за своїми власними правилами, - перевірка цін у контрольованих операціях, здійснених взаємозалежними або приравниваемыми до них особами. Детальніше про це вигляді перевірок див. в спеціальному розділі нашого сайту.


Етапи та загальні правила оскарження результатів податкової перевірки

Строго кажучи, під оскарженням податкових перевірок, як правило, розуміються три обов'язкових етапи захисту інтересів платника податків:

 • оскарження акту податкової перевірки в самому податковому органі;
 • оскарження рішення податкової перевірки у вищестоящому податковому органі;
 • оскарження в адміністративному суді.


Проте, з нашого досвіду оскарження ефективно належною мірою тільки тоді, коли на перших етапах перевірки, воно було пов'язано з грамотним супроводом її перебігу та платник податків послідовно захищав свої інтереси не тільки на стадії винесення рішення, але й раніше – на стадії винесення Акта податкової перевірки і проведення заходів податкового контролю. Заперечення, скарги та кореспонденція з податковим органом на кожному етапі податкової перевірки, в кінцевому рахунку, є запорукою успішного захисту інтересів.

Оскарження акта виїзної податкової перевірки та оскарження акта камеральної податкової перевірки на стадії досудового врегулювання мають свої процедурні нюанси.Так само необхідно розуміти, що порушення стислих строків та процедури оскарження може означати для платника податків відмову в поновленні порушених прав навіть тоді, коли він був правий по суті питання.

Об'єктивно, що не слід зневажливо ставитися до процедури досудового оскарження рішень податкових органів – у більшості випадків вимога про стягнення недоїмки буде виставлено вже за підсумками розгляду скарги у вищестоящому податковому органі, тобто в цей момент гроші фактично вже будуть вилучені з обороту компанії. Це вкрай важливий і болісний момент для будь-якої компанії ще й тому, що з оплатою або несплатою цієї вимоги пов'язане рішення про підключення до перевірки органів поліції та порушення кримінальної справи.


Особливості супроводу та оскарження результатів виїзної податкової перевірки

Перевірка проходить за етапами, кожен з них повинен бути проаналізований і при необхідності дії податкового органу на кожному етапі повинні бути оскаржені в цілях ефективного захисту платника податків.

Варто зазначити, що рішення про притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення або про відмову у притягненні до відповідальності, винесену керівником податкового органу, можна оскаржити в апеляційному порядку до моменту набрання чинності такого рішення. Після вступу в силу рішення про притягнення до відповідальності за умови, що платник податків не оскаржив його в апеляційному порядку, також можна оскаржити, але звертатися вже потрібно в вищестоящий податковий орган.

Оскарження виїзної податкової перевірки нашими фахівцями може здійснюватися як у формі консультування з поточних дій податкового органу, складанням ключових документів (заперечень на акт податкової перевірки, апеляційної скарги і заяви в суд), так і у формі особистої присутності податкового юриста в офісі Вашої компанії для ефективного захисту Ваших інтересів безпосередньо в ході проведення податковим органом процедур контролю.


Особливості супроводу та оскарження результатів камеральних податкових перевірок

Як правило, камеральній перевірці платники податків надають значно менше значення, ніж виїзний, вважаючи їх більш простим заходом. Часто це думка не цілком обгрунтовано. Останні тенденції податкового законодавства все більше розширюють права інспекторів при проведенні звичайних камеральних податкових перевірок, зближуючи їх по глибині і ретельності з виїзними перевірками. Основною причиною оскарження рішень, прийнятих за камеральних перевірок традиційно є відмова у відрахуванні та відшкодування ПДВ.

Основні заходи при проведенні камеральної податкової перевірки, в ході яких, по нашому досвіду, клієнтам особливо потрібна підтримка кваліфікованого податкового юриста, а також етапи та терміни їх проведення можна систематизувати.

Як правило, камеральні перевірки, які не містять в собі ризиків відмови в податкових вирахування, ризиків донарахувань та штрафів, проходять, минаючи всі зазначені вище заходи. Якщо Ви зіткнулися з одним або з кількома зазначеними вище заходами, то, ймовірно, камеральна перевірка поданої декларації може бути пов'язана для Вас з податковими втратами. У такому випадку важливо не упустити момент для ефективного захисту Ваших інтересів.


Наші послуги та перелік необхідних документів

Ми пропонуємо нашим Клієнтам наступні послуги:

 • оцінка та оскарження незаконних дій, вимог і рішень податкових органів, прийнятих в ході заходів податкового контролю (зокрема, в ситуації витребування зайвих документів, незаконних виїмок документів і призначення експертиз, допити свідків, оглядів приміщень, проведених поза межами встановленої законом процедури);
 • оцінка законності дій, вимог і рішень податкового органу, розробка лінії захисту платника податків, виходячи з виявлених податкових ризиків;
 • оскарження акта виїзної та камеральної податкової перевірки та участь у його розгляді податковою інспекцією від імені платника податку;
 • підготовка та надання вищестоящому податковому органу апеляційної та звичайної скарги на рішення локальної податкової інспекції;
 • підготовка позиції для оскарження дій, бездіяльності та рішень податкового органу в арбітражному суді.

Наші адвокати та юристи допоможуть провести процес досудового адміністративного оскарження рішень податкових органів максимально ефективно, тим самим зменшивши потреба в подальшому зверненні до суду і знизивши ризики порушення кримінального провадження. Ефективне вирішення розбіжностей з податковими органами в досудовому порядку заощадить Вам не тільки гроші, але також час і нерви. Ви можете записатися на консультацію з фахівцями нашої Податкової практики, зв'язавшись з ними в будь-який зручний Вам час.

Що необхідно

Для ефективного і швидкого аналізу ходу податкової перевірки ми просимо Вас надати до консультації або в її ході всі документи, винесені в ході перевірки податковим органом, включаючи рішення про призначення перевірки, вимоги про надання документів, довідку про завершення податкової перевірки, рішення про призначення (додаткових) заходів податкового контролю, рішення про зупинення / продовження податкової перевірки, акт податкової перевірки, а також всі процесуальні документи, спрямовані Вами адресу податкового органу з моменту початку перевірки (листи, скарги, заперечення, опису наданих документів тощо). Аналіз цих матеріалів має принципове значення для оскарження ходу і результатів перевірки.