Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Податкові перевірки по контрольованих операціях

Податкові перевірки по контрольованих операціях

Перевірки ТЦУ проводяться за спеціальними процедурами і в рамках окремих процесуальних положень Податкового кодексу України

Очевидно, що підготувати і сформулювати необхідну інформацію вкрай складно, чи не так?

Особливо, якщо з тих чи інших причин до перевірки Ви не були заздалегідь готові. Ми будемо раді допомогти Вам у супроводі податкової перевірки і виготовленні необхідної документації в найкоротші терміни і з гарантією високої якості. Ми сподіваємося, що наша підтримка буде для Вас корисною і допоможе звести ризики донарахування податків до мінімуму. У будь-якому випадку, ми будемо раді представляти Ваші інтереси при оскарженні результатів перевірки, якщо вони виявилися незадовільними, перед податковими органами і в суді.

Ми спеціалізуємося на податковому праві та ради надати до послуг наших клієнтів весь накопичений нами досвід.


Підстави для перевірки контрольованих операцій

Підставами для перевірки контрольованих операцій є:

а) направлення повідомлення контролюючим органом згідно з ПКУ;

б) виявлення за результатами моніторингу контрольованих операцій невідповідності умов контрольованих операцій принципом «витягнутої руки»;

в) неподання платником податків або подання з порушенням вимог ПКУ звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення.

ґ) отримання документально підтвердженої інформації і даних, які свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки».

Порядок проведення перевірки контрольованих операцій

Порядок проведення перевірки контрольованих операцій встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Надання платником податків документів відбувається відповідно до вимог пунктів 85.2 і 85.3 статті 85 ПКУ протягом 10 днів з дати початку перевірки.

У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 15 днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контрольованої операції одного платника податків протягом календарного року.

Якщо у платника податків, що є стороною контрольованої операції, щодо зазначеної операції проведена перевірка контрольованих операцій та за результатами такої перевірки встановлено відповідність цін контрольованої операції принципом «витягнутої руки», щодо неї не можуть бути проведені перевірки платників податків, які є іншими сторонами даної операції по тим же контрольованих операціях.

Проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню інших перевірок, визначених ПКУ .

Термін проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складання довідки (акта) про проведення такої перевірки.

Тривалість перевірки

Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати 18 місяців.

Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій контролюючий орган подає платнику податків інформацію про поточний стан проведення перевірки.

У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки», термін проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

Під час перевірки контрольованих операцій можуть бути перевірені контрольовані операції з урахуванням 3-річного терміну.

Якщо платник податків використовував найбільш доцільний метод встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципом «витягнутої руки» згідно з критеріями, передбаченими ПКУ, такий метод використовується під час перевірки контролюючим органом.

Якщо контролюючим органом доведено, що застосований платником податків метод (комбінація методів) не дозволяє найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки», він має право застосувати інші методи (комбінацію методів) для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки ».

Застосування методів (комбінації методів) встановлення відповідності умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки», не встановлених цією статтею, забороняється.

Посадові особи, які проводять перевірку контрольованих операцій, мають право направити платникам податків, які є сторонами контрольованих операцій, які перевіряються, запит про надання документів (інформації) по операціях і/або провести зустрічну звірку у порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та провести опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованих операцій.

Платник податків зобов'язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контрольованих операцій, провести опитування відповідних посадових осіб чи працівників.

Оформлення результатів перевірки контрольованих операцій

Результати перевірки контрольованих операцій оформлюються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку, та платником податків або його представником.

Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу «витягнутої руки», що призвело до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

У разі коли за результатами перевірок, які не стосуються трансфертного ціноутворення, вже були донараховані податкові зобов'язання на підставі коригування цін та обмеження рівня витрат і доходів за такими операціями, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевірки зараховуються в погашення нарахованих податків за результатами перевірки контрольованих операцій.

Форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складання встановлюються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Акт про результати перевірки контрольованої операції повинен містити документально підтверджені факти відхилення умов контрольованої операції від умов, відповідних принципом «витягнутої руки», обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку, розрахунок суми такого заниження.

У разі відмови платника податків або його представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

Акт (довідка) перевірки контрольованої операції повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складання платнику податків, щодо якого проводилася перевірка, або його представнику під розписку.

Заперечення на акт

У разі незгоди платника податків або його представника з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої операції, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в узгоджений термін документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість заперечень.

Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, наступних за днем їх отримання, і платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

!!! Матеріали і відомості, отримані територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, під час здійснення заходів податкового контролю щодо контрольованих операцій, можуть бути використані під час проведення перевірки інших осіб, які є сторонами таких операцій.